Žádost o vydání souhlasu pro finanční rezervy (A03F01) - Žádost o vydání souhlasu pro finanční rezervy (A03F01)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o vydání souhlasu pro finanční rezervy (A03F01)

Žádost o vydání souhlasu pro finanční rezervy (A03F01)

Informace o formuláři

Formulář slouží k podání žádosti o vydání souhlasu pro povolení tvorby/čerpání/výběru/zrušení finanční rezervy na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžbou, důlní škody a nakládání s těžebním odpadem.

Časté chyby při podávání formuláře

Nedostatečné podklady k čerpání.

On-line formulář