Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (A05F02) - Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (A05F02)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (A05F02)

Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů (A05F02)

Informace o formuláři

Žádost o vydání oprávnění pyrotechnika.

Žádost o vydání oprávnění střelmistra.

Žádost o vydání oprávnění technického vedoucího odstřelu.

 

Žádost o oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelu se podává v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.

On-line formulář