ŽÁDOST O ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY KATEGORIE P2, T2 NEBO F4 (A05F03) - ŽÁDOST O ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY KATEGORIE P2, T2 NEBO F4 (A05F03)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left ŽÁDOST O ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY KATEGORIE P2, T2 NEBO F4 (A05F03)

ŽÁDOST O ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY KATEGORIE P2, T2 NEBO F4 (A05F03)

Informace o formuláři

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 se podává v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení lze vydat osobě, která, mimo jiné, dosáhla středního vzdělání s maturitou a je zdravotně způsobilá k zacházení s pyrotechnickými výrobky. Doklady prokazující splnění těchto požadavků je zapotřebí přiložit k žádosti. S ohledem na procesní zásady podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se doporučuje žádost o získání osvědčení podat ne dříve než 14 dní před zahájením školení.

On-line formulář