Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ (A05F05) - Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ (A05F05)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ (A05F05)

Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k činnostem na VTZ (A05F05)

Informace o formuláři

Formulář je určen pro podání žádosti organizace o vydání oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních dle § 8a odst. 3 písm. b) a § 8a odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti umožňuje výběr požadovaného druhu vyhrazeného technického zařízení, činnosti a rozsahu. Dále umožňuje výběr, zda jde o nové oprávnění organizace nebo o navazující (změnové). Rovněž zde lze připojit nezbytné přílohy a následně provést elektronické podání.

Časté chyby při podávání formuláře

  • K žádosti o vydání oprávnění k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (VTZ) není správně vybrán druh VTZ, činnost a rozsah oprávnění
  • Není správně vyplněno jméno a příjmení osoby odborně způsobilé pro řízení prací, nejsou přiloženy požadované doklady a osvědčení prokazující její odbornou způsobilost pro požadované činnosti
  • V žádosti o vydání navazujícího (změnového) oprávnění není správně vyplněno č.j. původního oprávnění a toto oprávnění není přiloženo jako příloha podání
  • Není vyplněno IČO podávající organizace

On-line formulář