Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k HČ/ČPHZ (A05F06) - Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k HČ/ČPHZ (A05F06)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k HČ/ČPHZ (A05F06)

Žádost o vydání nového nebo navazujícího oprávnění k HČ/ČPHZ (A05F06)

Informace o formuláři

Formulář je určen pro podání žádosti o vydání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností dle vyhlášky č. 15/1995 Sb. Obsahuje kolonky umožňující výběr požadované činnosti (druh, obor a rozsah dané činnosti). Dále umožňuje výběr, zda jde o nové oprávnění nebo o navazující (změnové). Rovněž zde lze připojit nezbytné přílohy a následně provést elektronické podání. Maximální povolená velikost příloh je 17 MB.

Časté chyby při podávání formuláře

  • V žádosti o vydání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (HČ a ČPHZ) není vyplněno IČO. 
  • V žádosti o vydání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem není správně vybrán druh (HČ, ČPHZ, HČ + ČPHZ), obor (provádění činnosti, projektování a návrh, provádění činnosti + projektování a návrh) a rozsah oprávnění (jednotlivé paragrafy dle zákona č. 61/1988 Sb., § 2a – 2i a §3a – 3i).
  • V žádosti o vydání oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem nejsou správně a úplně vyplněny údaje o odborně způsobilé osobě, která bude zabezpečovat činnost v rozsahu požadovaného oprávnění, a taktéž nejsou přiložena osvědčení prokazující její odbornou způsobilost pro požadované činnosti.
  • V žádosti o vydání navazujícího (změnového) oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem není správně vyplněno č.j. původního oprávnění a toto oprávnění není přiloženo jako příloha podání.
  • Není vyplněno IČO podávající organizace

On-line formulář