Žádost o stanovení/změnu/zrušení dobývacího prostoru (A01F01) - Žádost o stanovení/změnu/zrušení dobývacího prostoru (A01F01)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o stanovení/změnu/zrušení dobývacího prostoru (A01F01)

Žádost o stanovení/změnu/zrušení dobývacího prostoru (A01F01)

Informace o formuláři

Formulář slouží k podání žádosti o stanovení, změnu nebo zrušení dobývacího prostoru.

Časté chyby při podávání formuláře

Souřadnice k ložisku lze zadat formou přílohy ve formátu csv. Jako přílohu použijte prosím pouze soubory, které jsou ke stažení zde. Kvůli správnému načtení dat dodržujte formátování a celkový tvar záznamu.


Pozor na záměnu vzorových příloh pro zadání souřadnic na povrchu a v úrovni ložiska!


Pokud do podání vkládáte přílohy souřadnic (povrch nebo úroveň ložiska), nevyplňujte tyto údaje (souřadnice) dále ve formuláři. Tj. údaje o souřadnicích vyplňte pouze jednou (buď přílohou nebo ve formuláři). 


Údaje o souřadnicích na jednom ložisku vkládejte do jedné přílohy (příklad: 10 souřadnic k jednomu povrchovému ložisku = jedna příloha „Vzor – Souřadnice na povrchu“).