Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (A02F02) - Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (A02F02)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (A02F02)

Ohlášení (změny) hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (A02F02)

Informace o formuláři

Formulář slouží ke splnění ohlašovací povinnosti v případě hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem - včetně zahájení, přerušení, ukončení nebo změn těchto činností.

Časté chyby při podávání formuláře

Nedostatečná identifikace lokality, činnosti, žadatele atp.

Dotčené pozemky je možné zadat formou přílohy ve formátu csv. Vzorový soubor je ke stažení zde. Kvůli správnému načtení dat dodržujte formátování a celkový tvar záznamu. 

Pokud do podání vkládáte přílohy dotčených pozemků, nevyplňujte tyto údaje (dotčené pozemky) dále ve formuláři. Tj. údaje o dotčených pozemcích vyplňte pouze jednou (buď přílohou nebo ve formuláři).

Údaje o dotčených pozemcích vkládejte do jedné přílohy (příklad: 10 dotčených pozemků = jedna příloha „Vzor – Dotčené pozemky“).

On-line formulář

Ke stažení