Žádost o ukončení provozu úložného místa (A04F04) - Žádost o ukončení provozu úložného místa (A04F04)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o ukončení provozu úložného místa (A04F04)

Žádost o ukončení provozu úložného místa (A04F04)

Informace o formuláři

Mimo zákonných požadavků podání (správní řád) musí být k žádosti o ukončení provozu přiložena zpráva o celkovém vyhodnocení úložného místa, včetně způsobu zajištění a splnění opatření pro ukončení provozu úložného místa a sanaci a rekultivaci.

Časté chyby při podávání formuláře

Neúplnost podání.

On-line formulář