Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (A05F04) - Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (A05F04)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (A05F04)

Žádost o zkoušku (opakované ověření) odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních (A05F04)

Informace o formuláři

Formulář obsahuje kolonky umožňující výběr požadované odborné způsobilosti včetně výběru, zda jde o zkoušku (v případě žádosti o vydání osvědčení odborné způsobilosti) nebo o opakované ověření (periodickou zkoušku) odborné způsobilosti v daném rozsahu. Umožňuje připojit nezbytné přílohy a provést elektronické podání.

 

Informace k podávané žádosti

Držitelé osvědčení o odborné způsobilosti pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení a osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení vydaných do 30.6.2022 podle vyhlášky č. 75/2002 Sb., musí žádat o vydání nového osvědčení podle vyhlášky č. 123/2022 Sb. (nikoliv o prodloužení platnosti stávájícího osvědčení).

On-line formulář