Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami (A06F06) - Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami (A06F06)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami (A06F06)

Pololetní hlášení k povolení nakládání s výbušninami (A06F06)

Informace o formuláři

Pololetní hlášení k povolení pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin.

 

Pololetní hlášení k povolení pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin se podává v souladu s ustanovením § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Časté chyby při podávání formuláře

  • Nutno uvádět obchodní názvy výbušnin.
  • Nutno uvádět řádky z povolení, ke kterým přísluší hlášený obchodní název výbušniny.
  • Nutno uvádět konkrétní termíny, kdy byla přeprava (získání, odeslání) výbušniny uskutečněna.

On-line formulář