Oznámení o podezřelé transakci, zmizení nebo krádeži prekurzorů výbušnin (A08F01) - Oznámení o podezřelé transakci, zmizení nebo krádeži prekurzorů výbušnin (A08F01)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Oznámení o podezřelé transakci, zmizení nebo krádeži prekurzorů výbušnin (A08F01)

Oznámení o podezřelé transakci, zmizení nebo krádeži prekurzorů výbušnin (A08F01)

Informace o formuláři

Oznámení o podezřelé transakci, zmizení nebo krádeži prekurzorů výbušnin se vyplňuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013.

On-line formulář