Žádosti o přidělení trojmístného kódu místa výroby výbušnin (A06F07) - Žádosti o přidělení trojmístného kódu místa výroby výbušnin (A06F07)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádosti o přidělení trojmístného kódu místa výroby výbušnin (A06F07)

Žádosti o přidělení trojmístného kódu místa výroby výbušnin (A06F07)

Informace o formuláři

Formulář slouží pro podání žádosti o vydání rozhodnutí Českého báňského úřadu o přidělení kódu místu výroby výbušnin (výrobci nebo dovozci) ve smyslu § 3 zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění pozdějších předpisů, který musí tvořit součást jedinečného označení výbušnin pro účely jejich zpětné vysledovatelnosti (blíže § 6 odst. 3, případně § 8 odst. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve spojení s § 10 nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny). Případně vyplněné kontaktní údaje osoby žadatelem pověřené k poskytování údajů z evidence výbušnin budou sloužit pro naplnění budoucích potřeb uvedených v § 4a odst. 2 zákona č. 83/2013 Sb., nebudou nikomu poskytovány s výjimkou orgánů státní báňské správy, orgánů Policie České republiky resp. orgánů činným v trestním řízení a poslouží výhradně pro kontrolní a správní činnost orgánů státní báňské správy, případně pro potřeby činnosti orgánů činných v trestním řízení.

Časté chyby při podávání formuláře

Neúplnost podání.

On-line formulář