Žádosti o souhlas s držením plastických trhavin bez detekčních látek (A06F08) - Žádosti o souhlas s držením plastických trhavin bez detekčních látek (A06F08)

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Nacházíte se na testovacím prostředí. Podání odeslaná z tohoto portálu nejsou závazná a slouží pouze pro otestování funkčnosti portálu a formulářů.

Všechna podání se zasílají na emailovou schránku formulare@cbusbs.cz.

Produkční (ostré) prostředí je dostupné na adrese https://verejnost.cbusbs.cz

Technické požadavky a základní uživatelská dokumentace jsou dostupné v návodu pro uživatele.

Práce s formuláři je možná jak pro nepřihlášené, tak pro přihlášené uživatele.

  • Pro přihlášení lze využít předdefinované testovací profily e-identity (nabídnou se automaticky při volbě "Přihlásit" a možnosti "eidentita.cz" a dále "Testovací profily").
  • Reálné přihlašovací údaje nejsou v testovacím prostředí funkční.
  • Bez přihlášení nejsou předvyplněny údaje o žadateli a není funkční sekce "Moje podání". Ostatní funkčnost je stejná jako pro přihlášené uživatele.
Důležité sdělení
angle-left Žádosti o souhlas s držením plastických trhavin bez detekčních látek (A06F08)

Žádosti o souhlas s držením plastických trhavin bez detekčních látek (A06F08)

Informace o formuláři

Formulář slouží pro podání žádosti o vydání souhlasu Českým báňským úřadem s držením plastických trhavin bez detekčních látek pro předvýbuchovou detekci ve smyslu § 22 odst. 15 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. bez obsahu látek uvedených v příloze č. 4 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., případně v nižších než požadovaných množstvích. Žádosti lze vyhovět pouze v případě, že zamýšlená výroba a držení takovýchto plastických trhavin splňuje účel podle § 22 odst. 14 téhož zákona, tj. pokud takovéto plastické trhaviny mají být vyráběny a drženy pro:

  1. účely vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,
  2. účely výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin, nebo
  3. soudní a kriminalistické účely.

Zamýšlený účel je zapotřebí prokázat, např. smlouvou s ozbrojeným bezpečnostním sborem apod. Příslušný doklad lze k žádosti připojit formou přílohy ve spodní části formuláře

 

Dále se doporučuje žádost doplnit o informace, jakým způsobem bude zajištěná likvidace popř. označkování nespotřebovaných plastických trhavin. Příslušnou informaci lze doplnit do pole „Poznámka k podání“ nebo přiložit v dokumentu formou přílohy ve spodní části formuláře.

Časté chyby při podávání formuláře

Neúplnost podání.

On-line formulář